هتل آپارتمان آپادانا با امکانات رفاهی و موقعیت عالی در شهر تبریز